Omstart

Varför detta?

Någonstans behöver jag skriva som det faktiskt är. Någonstans där ingen kan se.

Men en blogg är ju skapad för att allmänheten ska kunna läsa, det är väl hela syftet?

Kanske. Men det måste få finnas platser, lika hemlig som synlig, där man kan få utlopp - utan att där finns en tänkbar läsare inberäknad.

Någonstans ska man få vara precis så ospeciellt unik som man faktiskt är.

Ingen läsare, inget att dölja 

Detta är förändring. Detta är Omstart

RSS 2.0